o dzisiejszej patronce, św. Jadwidze: tu

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dobra żona jest darem Boga
Syr 26, 1-4. 13-16
Czytanie z Mądrości Syracha

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwojona. Dzielna żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię lat w pokoju.
Dobra żona – to dobra część dziedzictwa, przypadnie w udziale tym, którzy się boją Pana; wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone, a twarz jego pogodna w każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a jej rozum orzeźwia mu kości. Darem Pana – żona spokojna, a za osobę dobrze wychowaną nie ma ceny.
Łaską nad łaskami jest kobieta skromna, nie ma nic równie ważnego jak osoba powściągliwa.
Jak słońce wschodzące na wysokościach u Pana, tak piękność dobrej kobiety pośród ozdób jej domu.
Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

1 Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
2 Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
4 Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
5 Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

 

DRUGIE CZYTANIE
Wdowa złożyła nadzieję w Bogu
1 Tm 5, 3-10
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były bez zarzutu.
Jeśli zaś ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmywała nogi świętych, że będącym w ucisku przychodziła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8, 31b-32a
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli trwacie w nauce mojej,
jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA
Kto pełni wolę Bożą,
ten jest Mi bratem, siostrą i matką
Mk 3, 31-35
 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».
Oto słowo Pańskie.