01.08.2021 – 18 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w środę 4 sierpnia w liturgii wspominamy św. Jana Marię Vianneya. W piątek 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego.   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pół godziny przed mszą świętą możliwość spowiedzi, po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu …

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

PIERWSZE CZYTANIE Kpł 25, 1. 8-17 Rok jubileuszowy Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: «Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że  czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania zadmiecie w róg w całej waszej ziemi. …

Piątek XIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67 Śmierć Sary i małżeństwo Izaaka Czytanie z Księgi Rodzaju Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczynał więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakiwać. A potem, powstawszy, odszedł od swej …

Czwartek XIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 22, 1-19 Ofiara Abrahama Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał …