Czwartek XXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 3, 7-13 Dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Doznaliśmy dzięki wam, bracia, pociechy: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i w naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy trwacie w Panu. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was złożyć Bogu za radość, którą odczuwamy z waszego powodu przed …

Środa XXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 2, 9-13 Owocność apostolatu Pawła Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to  wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami, i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie zachowaliśmy …

XXI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 22, 19-23 Klucz domu Dawidowego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla …

27.08.2023 – XXI niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, we wtorek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.   W najbliższą sobotę o godz. 18.00 zebranie Rady Parafialnej.   Od przyszłej niedzieli wracamy po wakacjach do zwykłych godzin mszy świętych niedzielnych, czyli o …

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

PIERWSZE CZYTANIE Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości Czytanie z Księgi Przysłów Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek …

Piątek XX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi Czytanie z Księgi Rut W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Człowiek ten, imieniem Elimelek, mąż Noemi, …

Święto św. Bartłomieja Apostoła

o dzisiejszym patronie, św. Bartłomieju: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 21,9b-14 Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Anioł tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi  Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. …

Środa XX tygdnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Sdz 9, 6-15 Przypowieść o drzewach wybierających króla Czytanie z Księgi Sędziów Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy pod dąb, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy, stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał: «Posłuchajcie …

Wspomnienie św. Piusa X

o dzisiejszym patronie, św. Piusie X: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Sdz 2, 11-19 Niewierność Izraela w czasach sędziów Czytanie z Księgi Sędziów Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z  ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali …