XXXI niedziela zwykła

CZYTANIA Z XXXI NIEDZIELI ZWYKŁEJ   PIERWSZE CZYTANIE Pwt 6, 2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i  prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo …

31.10.2021 – 31 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Jutro, w uroczystość Wszystkich Świętych od południa i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w intencjach Ojca św. 3) Spowiedź i …

Sobota XXX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Pytam …

Wspomnienie bł. Michała Rua

o błogosławionym Michale Rua: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 9, 1-5 Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w  Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być …

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

o dzisiejszych patronach św. Szymonie i Judzie Tadeuszu: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i  proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus …

Środa XXX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 26-30 Odwieczny zamiar Boga Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w  błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna …

Wtorek XXX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 18-25 Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu …

Poniedziałek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 12-17 Synostwo Boże chrześcijan Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem …

XXX niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 7-9 Pan wybawił swój lud Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z  krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta …

24.10.2021 – 30 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w czwartek 28 października – świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.   Do końca października codziennie o godz. 16.00 w kościele parafialnym i o godz. 17.30 w kościele Jana Pawła II przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec. W …