Święto św. Andrzeja Apostoła

O dzisiejszym patronie na stronie brewiarz.pl: św. Andrzej   PIERWSZE CZYTANIE Rz 10,9-18 Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo  sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia. …

29.11.2020 – 1 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i czas Adwentu. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek święto św. Andrzeja Apostoła, w czwartek 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, w piątek 4 grudnia – św. Barbarę.   Do końca listopada odmawiamy różaniec za zmarłych. Dzisiaj w kościele …

29.11.2020 – 1 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i czas Adwentu. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek święto św. Andrzeja Apostoła, w czwartek 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, w piątek 4 grudnia – św. Barbarę.   Do końca listopada odmawiamy różaniec za zmarłych. Dzisiaj w kościele …

Sobota XXXIV tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 22, 1-7 Wizja raju Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a  rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście …

Piątek XXXIV tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2 Sąd ostateczny Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, …

Czwartek XXXIV tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a Upadek grzesznego miasta Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i  mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką …

Środa XXXIV tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 15, 1-4 Pieśń Mojżesza i Baranka Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i  godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, …

Wspomnienie św. Andrzeja Dunc Lac i Towarzyszy męczenników.

Św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy z Wietnamu: brewiarz.pl   dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 14, 14-20 Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto biały obłok – a Siedzący na  obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł …

Poniedziałek XXXIV tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 14, 1-3. 4b-5 Pieśń odkupionych przez Baranka Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos …

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich …