26.04.2020 – III niedziela Wielkiej Nocy

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W dniu wczorajszym imieniny obchodził ks. wikariusz Marek Poniewierski. Solenizantowi składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych, zdrowia i wszelkich darów Ducha Świętego. Dzisiaj o godz. 8.30 i 10.00 msze święte w intencji Księdza Solenizanta, którego polecamy modlitwie parafian.   W tym tygodniu przypada …

Wtorek 2 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 32-37 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a  wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt …

Poniedziałek 2 tygodnia Wielkiej Nocy

dźwiękowy komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 23-31 Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś …

Niedziela Miłosierdzia Bożego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i  wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je  każdemu według potrzeby. Codziennie trwali …

Sobota w oktawie Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 13-21 Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy Czytanie z Dziejów Apostolskich Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i  Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali …

Piątek w oktawie Wielkiej Nocy

dźwiękowy komentarz do czytań:    PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 1-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do …

Czwartek w oktawie Wielkiej Nocy

dźwiękowy komentarz do czytań   PIERWSZE CZYTANIE Dz 3, 11-26 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? …

Środa w oktawie Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 3, 1-10 Uzdrowienie chromego od urodzenia Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o  godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od  urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli …

Wtorek w oktawie Wielkiej Nocy

  PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 36-41 Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie …