Czwartek 3 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 8, 26-40 Nawrócenie i chrzest Etiopczyka Czytanie z Dziejów Apostolskich Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, …

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej

dźwiękowy komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 J 1,5-2,2 Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi: Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie …

Wtorek 3 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 7, 51 – 8, 1a Męczeństwo Świętego Szczepana Czytanie z Dziejów Apostolskich Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: «Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy  zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy …

Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiej Nocy

dźwiękowy komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 6, 8-15 Święty Szczepan przed Sanhedrynem Czytanie z Dziejów Apostolskich Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z  Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać …

26.04.2020 – III niedziela Wielkiej Nocy

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W dniu wczorajszym imieniny obchodził ks. wikariusz Marek Poniewierski. Solenizantowi składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych, zdrowia i wszelkich darów Ducha Świętego. Dzisiaj o godz. 8.30 i 10.00 msze święte w intencji Księdza Solenizanta, którego polecamy modlitwie parafian.   W tym tygodniu przypada …

Święto św. Marka Ewangelisty

Święto św. Marka Ewangelisty   dźwiękowy komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 P 5,5b-14 Marek, uczeń Piotra Apostoła Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was …

Piątek 2 tygodnia Wielkiej Nocy

homilia z piątku 2 tygodnia Wielkiej Nocy:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 34-42 Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga Czytanie z Dziejów Apostolskich Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy – przemówił …

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA Homilia z uroczystości św. Wojciecha:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,3-8 Apostołowie świadkami Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy …

Środa 2 tygodnia Wielkiej Nocy

CZYTANIA LITURGII SŁOWA – ŚRODA 2 TYGODNIA WIELKIEJ NOCY   Homilia z środy 2 tygodnia Wielkiej Nocy:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 17-26 Cudowne uwolnienie apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do  stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył …

Wtorek 2 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 32-37 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a  wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt …