ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC     PIERWSZE CZYTANIE  Rdz 1, 1 – 2, 2 Stworzenie świata Czytanie z Księgi Rodzaju Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i  pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała …

31.03.2024 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Wszystkim parafianom składamy serdeczne życzenia, by Zmartwychwstały Pan przyniósł pokój naszym sercom, naszym rodzinom, Ojczyźnie i światu. Niech Zmartwychwstały Pan wlewa w nasze serca nadzieję, że ogrom Jego miłości zwycięży każdą trudność i smutek.   Serdeczne i wdzięczne Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarnie …

Wielki Czwartek

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZE CZYTANIE Wj 12, 1-8. 11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla …

Wielka Środa

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 4-9a Proroctwo o cierpiącym słudze Boga Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet …

Wielki Poniedziałek

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-7 Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie …

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

PROCESJA Z PALMAMI EWANGELIA Łk 19, 28-40 Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. …

Sobota V tygodnia Wielkiego Postu

PIERWSZE CZYTANIE Ez 37, 21-28 Bóg gromadzi rozproszonych Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, …

24.03.2024 – Niedziela Palmowa

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Do skarbonek można składać ofiary na kwiaty do Grobu Bożego, w zakrystii są do nabycia Paschaliki Caritas na stół wielkanocny w cenie 20 zł za dużą świecę i 10 zł za małą.   Dzisiaj po mszach św. porannych zmiana tajemnic różańca świętego.   Do sakramentu pojednania …

Środa V tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dn 3, 14-20. 91-92. 95 Ocalenie trzech młodzieńców Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, …

V niedziela Wielkiego Postu

PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 31-34 Nowe przymierze Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z  ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. …