Środa XV tygodnia

komentarz:      PIERWSZE CZYTANIE Wj 3, 1-6. 9-12 Bóg objawia się Mojżeszowi Czytanie z Księgi Wyjścia Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze  środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, …

Wtorek XV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Wj 2, 1-15a Młodość Mojżesza Czytanie z Księgi Wyjścia Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i  urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, …

Poniedziałek XV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Wj 1, 8-14. 22 Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie Czytanie z Księgi Wyjścia Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: «Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i  potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z  …

XV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55, 10-11 Skuteczność słowa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż  wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie …

16.07.2023 – XV niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       W tym tygodniu w liturgii: w sobotę – święto św. Marii Magdaleny.   W sobotę w kościele św. Jana Pawła II ucałowanie relikwii patrona kościoła.   W przyszłą niedzielę w związku z bliskim wspomnieniem św. Krzysztofa po mszach świętych odbędzie się błogosławieństwo pojazdów.   …

Piątek XIV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 46, 1-7. 28-30 Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu Czytanie z Księgi Rodzaju Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do  niego: …

Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, męczennika

o dzisiejszym patronie, św. Brunonie z Kwerfurtu: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a Bracia Józefa przybywają do Egiptu Czytanie z Księgi Rodzaju Kiedy w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: «Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam …

Święto św. Benedykta, patrona Europy

o dzisiejszym patronie, św. Benedykcie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Prz 2,1-9 Nakłoń serce ku roztropności Czytanie z Księgi Przysłów Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku  mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej …