XIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 16b. 19-21 Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił …

26.06.2022 – XIII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w środę – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów naszej diecezji, w czwartek – wspomnienie Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.   W miesiącach lipcu i sierpniu niedzielne msze święte będą odprawiane tylko …

Uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela

o dzisiejszej uroczystości: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę …

Środa XII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3 Odnowienie przymierza Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i  zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni …

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi

o św. Alojzym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do  Ezechiasza, polecając: «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: Nie będzie …

Poniedziałek XII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18 Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na  wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką …

XII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Za 12, 10-11; 13, 1 Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze …

19.06.2022 – XII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, w czwartek – uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny   W dniu dzisiejszym ks. Marek Poniewierski obchodzi rocznicę …