Piątek XII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 17, 1. 9-10. 15-22 Izaak będzie dziedzicem przymierza Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny». Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia …

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

o dzisiejszych patronach, św. Piotrze i Pawle: tu   dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 12,1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. …

Wspomnienie św. Ireneusza, doktora Kościoła i męczennika

o dzisiejszym patronie, św. Ireneuszu: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 15, 1-12. 17-18 Przymierze Boga z Abrahamem Czytanie z Księgi Rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam …

Wtorek XII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 13, 2. 5-18 Abraham i Lot rozdzielają się Czytanie z Księgi Rodzaju Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również drobne i większe bydło oraz namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt wielki mieli majątek i  nie mogli razem mieszkać. A gdy …

Poniedziałek XII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 12, 1-9 Powołanie Abrahama Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy …

XII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Jr 20, 10-13 Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na  niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on  da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny …

25.06.2023 – XII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      W tym tygodniu w liturgii: w środę – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w czwartek – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.   Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca po mszach świętych o godz. 8.30, 10.00 i 11.30 zmiana tajemnic różańca świętego.   Do końca czerwca …

Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: …

25.06.2023 – XII niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w środę – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w czwartek – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.   Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca po mszach świętych o godz. 8.30, 10.00 i 11.30 zmiana tajemnic różańca świętego.   Do końca …

Wspomnienie świętego Józefa Cafasso

o dzisiejszym patronie, św. Józefie Cafasso: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 11, 18. 21b-30 Paweł chlubi się ze swoich słabości Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Ponieważ wielu chlubi się według ciała – i ja będę się chlubił. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę – mówię jak …