Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 55, 10-11 Skuteczność słowa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż  wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi …

Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kpł 19, 1-2. 11-18 Prawo świętości Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie …

I niedziela Wielkiego Postu

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z  gleby …

1 niedziela Wielkiego Postu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      W najbliższy piątek Droga Krzyżowa o w kościele Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku odbędzie się wyjątkowo o godz. 17.15 czyli zaraz po mszy świętej. Na tę drogę krzyżową przychodzą dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej, które będą miały jeszcze krótkie spotkanie po jej zakończeniu. …

Wspomnienie św. Alojzego Versiglia i Kaliksta Caravario

o dzisiejszych świętych: TU   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 58, 9b-14 Obietnica dla sprawiedliwych Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. …

Piątek po Popielcu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 58, 1-9a Post należy łączyć z uczynkami miłości Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, …

Czwartek po Popielcu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30, 15-20 Wierność i grzech, życie i śmierć Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i  chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, …

Środa Popielcowa

PIERWSZE CZYTANIE Jl 2, 12-18 Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty Czytanie z Księgi proroka Joela Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad …

Wtorek VII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Syr 2, 1-11 Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą Czytanie z Mądrości Syracha Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, …

Poniedziałek VII tygodnia

      PIERWSZE CZYTANIE Syr 1, 1-10 Boże pochodzenie mądrości Czytanie z Mądrości Syracha Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest …