Poniedziałek XXXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 2, 1-4 Troszczyć się o potrzeby innych Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te  same dążenia: tę samą miłość i wspólnego …

30.10.2022 – 31 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – uroczystość Wszystkich Świętych; w środę – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w piątek – wspomnienie św. Karola Boromeusza.   w uroczystość Wszystkich Świętych od południa i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust …

Wspomnienie bł. Michała Rua

o błogosławionym Michale Rua: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Flp 1, 18b-26 Dla mnie żyć to Chrystus Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez …

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i  proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu …

Czwartek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 6, 10-20 Walka chrześcijan ze złym duchem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, …

Środa XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 6, 1-9 Rady dotyczące życia rodzinnego Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo  to jest sprawiedliwe. «Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi». A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu …

Wtorek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 5, 21-33 Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół …

Poniedziałek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 32 – 5, 8 Postępujcie jak dzieci światłości Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego …

30 niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Syr 35, 12-14. 16-18 Modlitwa pokornego przeniknie obłoki Czytanie z Mądrości Syracha Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a  błaganie jego dosięgnie …

23.10.2022 – 30 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w piątek – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; w przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościołów Matki Bożej Bolesnej i św. Marii Dominiki Mazzarello.   Codziennie w dni powszednie pół godziny przed mszą świętą odmawiamy różaniec. W niedzielę …