Czwartek V tygodnia wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 7-21 Sobór Jerozolimski Czytanie z Dziejów Apostolskich W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego …

Środa V tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 1-6 Spór o przepisy Starego Testamentu Czytanie z Dziejów Apostolskich W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich …

Wtorek V tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że  nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do  miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym …

Święto św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

O dzisiejszym patronie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 12,10-12a Zwyciężyli dzięki krwi Baranka Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i  nocą oskarża ich …

V niedziela wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 14, 21b-27 Bóg działa przez ludzi Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w  każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli …

15.05.2022 – V Niedziela Wielkanocna

15.05.2022 – V Niedziela Wielkanocna OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – święto św. Andrzeja Boboli męczennika.   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do pięknego przeżycia odpustu św. Marii Dominiki Mazzarello.   W poniedziałek 16 maja różaniec za zmarłych polecanych w …

Święto św. Macieja Apostola

o św. Macieju: tu w naszej parafii: uroczystość i odpust św. Marii Dominiki Mazzarello   PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,15-17.20-26 Wybór Macieja na Apostoła Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. …

Piątek IV tygodnia wielkanocnego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 13, 26-33 Bóg wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: «Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i  ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. …

Czwartek IV tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 13, 13-25 Z potomstwa Dawida wywiódł Bóg Zbawiciela Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po  odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi …

Środa IV tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 12, 24 – 13, 5a Misja Pawła i Barnaby Czytanie z Dziejów Apostolskich Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i  nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i  Manaen, który wychowywał …