Wspomnienie św. Ignacego Loyoli

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 26, 1-9 Jeremiasz skazany na śmierć Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza: Tak mówi Pan: «Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie …

Czwartek 17 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 18, 1-6 Przypowieść o garncarzu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił …

Wspomnienie św. Marty

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-16 Czytanie z pierwszego listu św. Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego …

Wtorek 17 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 14, 17-22 W czasie klęski nadzieja w Bogu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole – oto pobici mieczem! Jeśli pójdę do miasta – oto męki …

Poniedziałek 17 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 13, 1-11 Bóg zapowiada karę Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak powiedział mi Pan: «Idź i kup sobie lniany pas, i  włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody!» I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim, i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: «Weź pas, który …

XVII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 3, 5. 7-12 Modlitwa Salomona o mądrość Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. …

26.07.2020 – 17 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii przypadają: w środę – wspomnienie św. Marty, w piątek – św. Ignacego z Loyoli, w sobotę – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori.   Dzisiaj po mszach świętych błogosławieństwo pojazdów z racji wczorajszego liturgicznego wspomnienia świętego Krzysztofa.   Zachęcamy do korzystania z …

Święto św. Jakuba Apostoła

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 4,7-15 Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz …

Wspomnienie św. Kingi

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 3, 14-17 Zapowiedź religii powszechnej Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po  jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na  Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i  roztropnie. A gdy …

Święto św. Brygidy, patronki Europy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ga 2,19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie …