31.05.2020 – Zesłanie Ducha Świętego

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, we wtorek – wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, w środę – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, w czwartek – święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, w piątek – …

Sobota 7 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Pobyt Pawła w Rzymie Dz 28, 16-20. 30-31 Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: «Nie uczyniłem, …

Piątek 7 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 25, 13-21 Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje Czytanie z Dziejów Apostolskich Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: «Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka – powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw …

Czwartek 7 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 22, 30; 23, 6-11 Paweł przed Sanhedrynem Czytanie z Dziejów Apostolskich W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, …

Środa 7 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 20, 28-38 Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On  nabył własną krwią. Wiem, że po moim …

Wtorek 7 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 20, 17-27 Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: «Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od  pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, …

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Czytanie z Dziejów Apostolskich Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co  Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że  żyje: ukazywał się …

Sobota 6 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 18, 23-28 Działalność Apollosa Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał …