XVIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Koh 1, 2; 2, 21-23 Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego? Czytanie z Księgi Koheleta Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest …

31.07.2022 – XVIII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, w sobotę – święto Przemienienia Pańskiego.   W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu …

Sobota XVII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 26, 11-16. 24 Jeremiasz ocalony od śmierci Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: «Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy». Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: «Pan posłał mnie, …

Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Pana Jezusa

O dzisiejszych patronach: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-16 Czytanie z pierwszego listu św. Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, …

Czwartek XVII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 18, 1-6 Przypowieść o garncarzu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne …

Środa XVII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 15, 10. 16-21 Rozpacz i nawrócenie się proroka Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a  wszyscy mi złorzeczą. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a  Twoje słowo stawało się …

Wspomnienie św. Joachima i Anny

o św. Joachimie i Annie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 14, 17-22 W czasie klęski nadzieja w Bogu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole – oto pobici mieczem! Jeśli pójdę …

Święto św. Jakuba Apostoła

o św. Jakubie Apostole: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 4,7-15 Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz …

XVII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na  Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę …

24.07.2022 – XVII niedziela zwykła

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – święto św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżnych, we wtorek – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny; w piątek – wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza   W kościele Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku …