Wtorek 13 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Am 3, 1-8; 4, 11-12 Proroctwo przeciw królestwu Izraela Czytanie z Księgi proroka Amosa «Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do  całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za  wszystkie wasze winy. Czyż …

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 12,1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, …

28.06.2020 – 13 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w poniedziałek uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła, taca w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W piątek święto św. Tomasza Apostoła.   Do końca czerwca czyli do wtorku o godz. 15.00 w kościele pw. Matki …

Sobota 12 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Na gruzach Jerozolimy Lm 2, 2. 10-14. 18-19 Czytanie z Lamentacji Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości warownie Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali …

Piątek 12 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 25, 1-12 Zburzenie Jerozolimy i drugie przesiedlenie do Babilonu Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej W dziewiątym roku panowania Sedecjasza, dziesiątego miesiąca i  dziesiątego dnia miesiąca wyruszył król babiloński, Nabuchodonozor, z  całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie, oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone …

Czwartek 12 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 24, 8-17 Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej W chwili objęcia rządów Jojakin miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matka jego miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego ojciec. …

Narodziny św. Jana Chrzciciela

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie …

Wtorek 12 tygodnia zwykłego

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do  Ezechiasza, polecając: «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla …

Poniedziałek 12 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18 Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na  wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Chalach, nad …

12 niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców Jr 20, 10-13 Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale …