Święto św. Andrzeja Apostoła

o św. Andrzeju Apostole: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,1-6 Ustanowię Cię światłością dla pogan Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z  łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. …

Poniedziałek 1 tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 2, 1-5 Pokój królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do …

I niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Jr 33, 14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi …

28.11.2021 – 1 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i czas Adwentu. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – święto św. Andrzeja Apostoła, w piątek 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, w sobotę 4 grudnia – św. Barbarę, patronkę górników.   W święto św. Andrzeja obchodzi imieniny biskup …

Piątek XXXIV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 2-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Ja, Daniel, ujrzałem w swoich wizjach nocnych: Oto cztery wichry z nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, …

Czwartek XXXIV tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Dn 6, 12-28 Daniel ocalony w jaskini lwów Czytanie z Księgi proroka Daniela Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Poszli więc i powiedzieli do króla w  sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być …

Wspomnienie św. Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy męczenników z Wietnamu

o św. Andrzeju i męczennikach z Wietnamu: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Uczta Baltazara i tajemniczy napis Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w  liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne …

Wtorek XXXIV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dn 2, 31-45 Bóg wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu Czytanie z Księgi proroka Daniela Daniel powiedział do Nabuchodonozora: «Ty, królu, przyglądałeś się: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch …

Wspomnienie św. Cecylii

o św. Cecylii: tu   komentarz:    PIERWSZE CZYTANIE Dn 1, 1-6. 8-20 Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego Czytanie z Księgi proroka Daniela W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński, Nabuchodonozor, pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego, Jojakima, oraz część naczyń domu Bożego, które …

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i  wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie …