Wtorek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 18-25 Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale …

Poniedziałek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 12-17 Synostwo Boże chrześcijan Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem …

XXX niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Wj 22, 20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych Czytanie z Księgi Wyjścia Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony …

29.10.2023 – XXX niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w środę – uroczystość Wszystkich Świętych; w czwartek – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w sobotę – wspomnienie św. Karola Boromeusza.   Uroczystość wszystkich świętych jest tzw. świętem nakazanym, czyli obecność na mszy świętej jest w tym dniu obowiązkowa. W …

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

o dzisiejszych patronach, św. apostołach Szymonie i Judzie: TU   komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i  proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest …

Piątek XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 7, 18-25a Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo  łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie …

Czwartek XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 6, 19-23 Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, …

Środa XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 6, 12-18 Chrześcijanin jest sługą sprawiedliwości stroniącym od niewoli grzechu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, …

Wtorek XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 Posłuszeństwo Chrystusa wynagradza grzech Adama Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż …

Poniedziałek XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 4, 20-25 Wiara Abrahama Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że  mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, …