Środa XVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 1-7 Obietnica odbudowy Izraela Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza «W owych czasach – mówi Pan – będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem». Tak mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród, co  wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. …

Wtorek XVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie”. Tak bowiem mówi Pan: „Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się …

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 28, 1-17 Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeonu, w domu Pańskim wobec kapłanów i całego ludu: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Złamię jarzmo …