Wtorek XXII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 5, 1-6. 9-11 Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich …

Poniedziałek XXII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 4, 13-18 Zmartwychwstanie umarłych Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i  zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli …

XXII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 4, 1-2. 6-8 Wezwanie do zachowania przykazań Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując …

29.08.2021 – 22 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w piątek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.   Od przyszłej niedzieli wracamy po wakacjach do zwykłych godzin mszy świętych niedzielnych, czyli o godz. 7.00, 11.30 i 16.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej, o 8.30 i 13.00 w …

Wspomnienie św. Augustyna

o św. Augustynie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 4, 9-11 Miłość braterska Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Bracia: Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii. …

Wspomnienie św. Moniki

o dzisiejszej patronce św. Monice: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 4, 1-8 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i  podobania się Bogu – jak już zresztą …

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości Czytanie z Księgi Przysłów Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola …

Poniedziałek XXI tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 1, 1-5. 8b-10 Nawrócenie Tesaloniczan Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym …

22.08.2021 – 21 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek święto św. Bartłomieja Apostoła, w czwartek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w piątek wspomnienie św. Moniki, w sobotę wspomnienie św. Augustyna   Możliwość spowiedzi codziennie w dni powszednie 15 minut przed mszą świętą.   Zapraszamy do korzystania …

Wspomnienie św. Piusa X

o św. Piusie X: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 Booz poślubia Rut i staje się przodkiem Chrystusa Czytanie z Księgi Rut Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: «Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, …