Sobota XXX tygodnia

dzisiejsza homlia:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 1, 18b-26 Dla mnie żyć to Chrystus Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z  gorącym oczekiwaniem …

Piątek XXX tygodnia

Dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Flp 1, 1-11 Bóg, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go na dzień Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w  Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję …

Wspomnienie bł. Michała Rui

Błogosławiony Michał Rua – informacje na brewiarz.pl   Dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 6, 10-20 Walka chrześcijan ze złym duchem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki …

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i  proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą …

Wtorek XXX tygodnia

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 5, 21-33 Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak …

Poniedziałek XXX tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 32 – 5, 8 Postępujcie jak dzieci światłości Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego …

25.10.2020 – 30 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: w środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w czwartek – bł. Michała Ruę, pierwszego następcę św. Jana Bosko w Zgromadzeniu Salezjańskim.   Do końca października codziennie o godz. 16.00 w kościele parafialnym i o godz. 17.30 …

Sobota XXIX tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 7-16 Jedność różnych członków Kościoła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że  również …

Piątek XXIX tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 1-6 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z  cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki …