Środa XXXIV tygodnia

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Uczta Baltazara i tajemniczy napis Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w  liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał …

Sobota XXXIII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 6, 1-13 Śmierć króla Antiocha Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji, w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, …

Wspomnienie św. męczenników wietnamskich Andrzeja Dunc-Lac i towarzyszy

o męczennikach wietnamskich: TU   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie zostali starci na proch. Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. Dwudziestego piątego dnia dziewiątego …

Czwartek XXXIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 2, 15-29 Matatiasz wzywa do walki w obronie przymierza z Bogiem Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. A Matatiasz i jego synowie zebrali się razem. Wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza ze …

Wspomnienie św. Cecylii męczennicy

o św. Cecylii: TU   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7, 1. 20-31 Wiara w zmartwychwstanie mocą męczenników Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej …

XXXIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31 Poemat o dzielnej niewieście Czytanie z Księgi Przysłów Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu  źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, …

19.11.2023 – XXXIII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, we wtorek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w środę – Wspomnienie św. Cecylii,  w piątek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.   W listopadzie w dni powszednie pół godziny przed …