Wspomnienie św. Hieronima

o św. Hieronimie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 Czytanie Prawa Bożego wobec ludu Czytanie z Księgi Nehemiasza Cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia siódmego miesiąca kapłan Ezdrasz …

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

o św. Archaniołach: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dn 7,9-10.13-14 Zastępy aniołów służą Bogu Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał …

Wspomnienie św. Wacława

o dzisiejszym patronie, św. Wacławie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Za 8, 20-23 Narody będą szukały prawdziwego Boga Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i  mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – …

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo

o św. Wincentym a Paolo: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Za 8, 1-8 Zapowiedź wybawienia Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Pan Zastępów skierował do mnie następujące słowo: «Ogarnęła Mnie zazdrość wielka o Syjon i zapłonąłem wielką żarliwością o niego. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana …

XXVI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Lb 11, 25-29 Nie zazdrościć darów Bożych Czytanie z Księgi Liczb Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z  ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich …

26.09.2021 – 26 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek – św. Wincentego a Paulo, we wtorek – św. Wacława, męczennika, w środę – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w czwartek – św. Hieronima, w piątek – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, w sobotę …

Sobota XXV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Za 2, 5-9. 14-15a Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A  on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i  długość». I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed …

Piątek XXV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ag 1, 15b – 2, 9 Przyszła chwała nowej świątyni Czytanie z Księgi proroka Aggeusza W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: Czy jest między …

Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietralciny

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ag 1, 1-8 Bóg nakazuje odbudowę świątyni Czytanie z Księgi proroka Aggeusza W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do  Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze …

Środa XXV tygodnia

komentarz:      PIERWSZE CZYTANIE Ezd 9, 5-9 Modlitwa Ezdrasza za naród Czytanie z Księgi Ezdrasza Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z  upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem: «Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, …