XXXII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6, 12-16 Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają Czytanie z Księgi Mądrości Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją  dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą …

12.11.2023 – XXXII niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, w piątek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w sobotę – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.   W listopadzie w dni powszednie pół godziny przed mszą świętą …

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

o św. Marcinie: TU   komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Rz 16, 3-9. 16. 22-27 Pozdrowienie w Chrystusie Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także …

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża

o św. Leonie Wielkim: TU   komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Rz 15, 14-21 Zasady apostolatu Pawła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do  udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem …

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ez 47,1-2.8-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w  kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony …

Środa XXXI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 13, 8-10 Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj», i wszystkie inne – streszczają się w …

Wtorek XXXI tygodnia

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Rz 12, 5-16a Gorliwie wypełniać swoje zadanie w Kościele Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – aby go stosować zgodnie z wiarą; bądź to urząd …

XXXI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10 Niewierni kapłani Starego Przymierza Czytanie z Księgi proroka Malachiasza Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć …

05.11.2023 – XXXI niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    W tym tygodniu w liturgii: w czwartek – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w piątek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i dziesiątek …

Wspomenienie św. Karola Boromeusza

o dzisiejszym patronie, św. Karolu: TU     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie …