Piątek XXX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 9, 1-5 Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w  Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od  Chrystusa …

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

PIERWSZA MSZA   PIERWSZE CZYTANIE Hi 19,1.23-27a Nadzieja Hioba Czytanie z Księgi Hioba Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me  szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja  Go …