16.10.2022 – 29 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; we wtorek – Święto św. Łukasza, ewangelisty; w czwartek – wspomnienie św. Jana Kantego; w sobotę – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.   Miesiąc październik to miesiąc poświęcony modlitwie …

Wspomnienie św. Teresy z Avila

o dzisiejszej patronce, św. Teresie z Avila: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 1, 15-23 Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w  moich modlitwach. Proszę w nich, aby …

Piątek XXVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 1, 11-14 Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. …

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

o dzisiejszym patronie, bł. Honoracie Koźmińskim: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 1, 1-10 Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do  świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, …

Środa XXVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 5, 18-25 Uczynki ciała i owoce Ducha Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z  ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, …

Wtorek XXVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 5, 1-6 Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się …

Poniedziałek XXVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a  drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy. …

28 niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 5, 14-17 Uzdrowienie Naamana Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na  powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, …

09.10.2022 – 29 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w czwartek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, w sobotę – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.   Miesiąc październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Codziennie o godz. 16.00 w kościele parafialnym i o godz. 17.30 w …