Sobota XXVII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Ga 3, 22-29 Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. …

Wspomnienie Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

o dzisiejszym wspomnieniu: TU   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,12-14 Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z  góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub …

Czwartek XXVII tygodnia

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ga 3, 1-5 Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy z powodu …

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

o dzisiejszej patronce, św. Faustynie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 2, 1-2. 7-14 Paweł wyrzuca Piotrowi chwiejność Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Po czternastu latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, …

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

o dzisiejszym patronie św. Franiciszku: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 1, 13-24 Paweł powołany przez Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i  usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników …

Poniedziałek XXVII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 1, 6-12 Jedna jest Ewangelia Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy …

XXVII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności Czytanie z Księgi proroka Habakuka Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I …

02.10.2022 – 27 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Franciszka z Asyżu, w środę – św. Faustynę Kowalską, w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po wszystkich Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. …