Wtorek XIV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 8, 4-7. 11-13 Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich …

Poniedziałek XIV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 Naród wybrany jest oblubienicą Boga Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż …

03.07.2022 – XIV niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w środę – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy; w piątek – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.   W miesiącach lipcu i sierpniu niedzielne msze święte będą odprawiane tylko w następujących godzinach: o 10.00 w kościele św. Marii Dominiki …

XIV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 66, 10. 12-14c Radość ery mesjańskiej Czytanie z Księgi proroka Izajasza Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich …