Święto św. Brygidy, patronki Europy

O św. Brygidzie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ga 2,19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. …

Święto św. Marii Magdaleny

o św. Marii Magdalenie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Pnp 8,6-7 Jak śmierć potężna jest miłość Czytanie z Pieśni nad Pieśniami Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie …

Czwartek XVI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13 Odstępstwo Izraela Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Idź i głoś publicznie w  Jerozolimie: Tak mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym …

Środa XVI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 1, 1. 4-10 Powołanie proroka Jeremiasza Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina. Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w  łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». …

Wtorek XVI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Mi 7, 14-15.18-20 Prośba o przebaczenie Czytanie z Księgi proroka Micheasza Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy». Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz …

Poniedziałek XVI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Mi 6, 1-4. 6-8 Istota prawdziwej religii Czytanie z Księgi proroka Micheasza Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: «Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu!» Słuchajcie, góry, sporu Pańskiego, nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela. «Ludu mój, …

XVI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18, 1-10a Abraham przyjmuje Boga Czytanie z Księgi Rodzaju Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie …

17.07.2022 – XVI niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii: w piątek – święto św. Marii Magdaleny; w sobotę – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.   W kościele Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku codziennie o godz. 15.00 jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego. Msze święte i nabożeństwa z kościoła parafialnego …

Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

o dzisiejszym wspomnieniu: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Za 2, 14-17 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę Czytanie z Księgi proroka Zachariasza «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, …

Wspomnienie św. Bonawentury

o św. Bonawenturze: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8 Choroba i uzdrowienie Ezechiasza Czytanie z Księgi proroka Izajasza W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz – nie będziesz żył». Wtedy Ezechiasz odwrócił …