Święto św. Macieja Apostola

o św. Macieju: tu w naszej parafii: uroczystość i odpust św. Marii Dominiki Mazzarello   PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,15-17.20-26 Wybór Macieja na Apostoła Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. …

Piątek IV tygodnia wielkanocnego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 13, 26-33 Bóg wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: «Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i  ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. …

Czwartek IV tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 13, 13-25 Z potomstwa Dawida wywiódł Bóg Zbawiciela Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po  odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi …

Środa IV tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 12, 24 – 13, 5a Misja Pawła i Barnaby Czytanie z Dziejów Apostolskich Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i  nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i  Manaen, który wychowywał …

Wtorek IV tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 11, 19-26 Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii Czytanie z Dziejów Apostolskich Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i  głosili Dobrą Nowinę o Panu …

Uroczystość św. Stanisława Męczennika, głównego patrona Polski

o dzisiejszym patronie: tu   PIERWSZE CZYTANIE Dz 20,17-18a.28-32.36 Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, …

08.05.2022 – IV Niedziela Wielkanocna

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w poniedziałek – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, w sobotę – św. Macieja Apostoła oraz św. Marii Dominiki Mazzarello.   W sobotę odpust w kościele pw. św. Marii Dominiki Mazzarello. Uroczystej mszy świętej się …

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

o dzisiejszych patronach: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 15,1-8 Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją  zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście …

Święto św. Dominika Savio

o św. Dominiku Savio: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 8, 26-40 Nawrócenie i chrzest Etiopczyka Czytanie z Dziejów Apostolskich Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający …

Wspomnienie św. Floriana męczennika

o św. Florianie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 8, 1b-8 Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą Czytanie z Dziejów Apostolskich Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po  okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z  wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc …