Wspomnienie św. Atanazego

o św. Atanazym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 6, 8-15 Święty Szczepan przed Sanhedrynem Czytanie z Dziejów Apostolskich Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z  Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli …