VI Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 1-2. 22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego Czytanie z Dziejów Apostolskich Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu …

22.05.2022 – VI Niedziela Wielkanocna

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – uroczystość Maryi Wspomożenia Wiernych, głównej patronki Rodziny Salezjańskiej, w czwartek – św. Filipa Nereusza. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.   Od piątku rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, zachęcamy do odmówienia tej nowenny szczególnie …

Sobota V tygodnia wielkanocnego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 16, 1-10 Paweł zabiera z sobą Tymoteusza Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na  Żydów, …

Piątek V tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 22-31 Dekret Soboru Jerozolimskiego Czytanie z Dziejów Apostolskich Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z  całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i  Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie …

Czwartek V tygodnia wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 7-21 Sobór Jerozolimski Czytanie z Dziejów Apostolskich W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego …

Środa V tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 1-6 Spór o przepisy Starego Testamentu Czytanie z Dziejów Apostolskich W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich …

Wtorek V tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że  nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do  miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym …

Święto św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

O dzisiejszym patronie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 12,10-12a Zwyciężyli dzięki krwi Baranka Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i  nocą oskarża ich …

V niedziela wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 14, 21b-27 Bóg działa przez ludzi Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w  każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli …

15.05.2022 – V Niedziela Wielkanocna

15.05.2022 – V Niedziela Wielkanocna OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – święto św. Andrzeja Boboli męczennika.   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do pięknego przeżycia odpustu św. Marii Dominiki Mazzarello.   W poniedziałek 16 maja różaniec za zmarłych polecanych w …