Czwartek XVIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 3, 21-30a Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli …

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 2, 1-11 Sam Bóg jest sędzią ludzkich czynów Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co  osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży …

Wtorek XXVIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 1, 16-25 Boga można poznać przez Jego dzieła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku …

Poniedziałek XXVIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 1, 1-7 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości …

XXVIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 7, 7-11 Mądrość to skarb najcenniejszy Czytanie z Księgi Mądrości Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i  przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a  srebro przy niej będzie …

10.10.2021 – 28 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiaj W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w środę – bł. Honorata Koźmińskiego, w piątek – św. Teresę od Jezusa, w sobotę – uroczystość świętej Jadwigi, patronki Śląska.   Miesiąc październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Codziennie o godz. 16.00 w kościele parafialnym i …

Sobota XXVII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jl 4, 12-21 Sąd ostateczny Czytanie z Księgi proroka Joela Tak mówi Pan: «Niech ockną się i przybędą narody te do Doliny Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka». Tłumy, tłumy w Dolinie …

Piątek XXVII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Wezwanie do pokuty Czytanie z Księgi proroka Joela Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; podnieście lament, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej. Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców kraju do domu …

Wspomnienie Maryi Królowej Różańca Świętego

O święcie Królowej Różańca Świętego: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 13-20a Bóg wymierzy sprawiedliwość Czytanie z Księgi proroka Malachiasza «Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie – mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, …

Środa XXVII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jon 4, 1-11 Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia Czytanie z Księgi proroka Jonasza Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem …