Sobota XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 1-11 Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, …

Uroczystość św. Jana Pawła II

o św. Janie Pawle II: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże Iz 52, 7-10 Czytanie z Księgi proroka Izajasza O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął …

Czwartek XXIX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 6, 19-23 Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla …

Wspomnienie św. Jana Kantego

o św. Janie Kantym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 6, 12-18 Chrześcijanin jest sługą sprawiedliwości stroniącym od niewoli grzechu Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę …

Wtorek XXIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 Posłuszeństwo Chrystusa wynagradza grzech Adama Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż …

Święto św. Łukasza Ewangelisty

o św. Łukaszu Ewangeliście: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 4,9-17a Łukasz towarzyszy Pawłowi Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze  sobą; jest mi bowiem …

XXIX niedziela w ciągu roku

PIERWSZE CZYTANIE Iz 53, 10-11 Cena zbawienia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po  udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich …

17.10.2021 – 29 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w środę 20 października przypada rocznica konsekracji kościoła pw. św. Jana Pawła II. W piątek wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II i odpust w kościele na Osiedlu. Sumie odpustowej o godz. 18.00 będzie przewodniczył proboszcz parafii św. Andrzeja w Środzie Śląskiej ks. …

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa

o św. Teresie od Jezusa: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 4, 1-8 Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż …