OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

  1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w czwartek 28 października – świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.

 

  1. Do końca października codziennie o godz. 16.00 w kościele parafialnym i o godz. 17.30 w kościele Jana Pawła II przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec. W niedzielę różaniec o 15.30 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tej modlitwie. W sobotę 30 października dzieci, które przyniosą plansze z naklejkami otrzymają nagrody za uczestnictwo w różańcu.

 

  1. W listopadzie będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. Z zakrystii można wziąć kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnienie, by uniknąć nieprawidłowego odczytania imion swoich zmarłych. Na kartce należy też wskazać kościół oraz dzień tygodnia, w którym kartka ma być odczytana, a także czy mają być dołączone do wypominek rocznych.

 

  1. Od tego miesiąca, czyli od niedzieli 31 października, zmiana tajemnic różańca świętego będzie odbywała się nie w drugą, ale w ostatnią niedzielę miesiąca.

 

  1. Przypominamy o zmianie czasu w nocy z soboty 30 na niedzielę 31 października. Śpimy o godzinę dłużej.

 

 

Zaproszenie biskupa legnickiego do modlitwy w intencji synodu  

Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie!

24 października 2021 roku w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła uroczyście zainaugurujemy etap diecezjalny Synodu Biskupów. Msza św. rozpocznie proces synodalny, który potrwa do 2023 roku. Żeby ludzkie działania przynosiły dobre owoce, musi im towarzyszyć powierzanie naszych spraw Panu Bogu. Zwracam się z prośbą do kapłanów o odmówienie, wspólnie z wiernymi, modlitwy „Adsumus Sancte Spiritus” w intencji Synodu po każdej Mszy Świętej w najbliższą niedzielę. Bardzo proszę wszystkich Diecezjan o polecanie Bożej Opatrzności Synodu również w modlitwie indywidualnej.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

bp Andrzej Siemieniewski

  

Modlitwa za Synod

 ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

 

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy – choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu – to jednak w szczególny sposób zgromadzeni

w Twoje imię. Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować; ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać, byśmy — z Twoją pomocą – mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny — wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię — sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień. Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne, nie dopuść, abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości. Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo; niech nas nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.

Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Skoro zostaliśmy zebrani

w Twoje imię, niech tak – z łagodnością – we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie,

a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny.

AMEN.

 

  

Powierzmy miłosierdziu Bożemu zmarłych parafian.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen