Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

PIERWSZE CZYTANIE Ef 4,1-7.11-13 Chrystus ustanowił Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z  cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, …

XXV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 2, 12. 17-20 Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim Czytanie z Księgi Mądrości Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. \Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli …

19.09.2021 – 25 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: w poniedziałek – świętych męczenników Andrzeja Kim Taegona i Towarzyszy, we wtorek – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, w czwartek – wspomnienie św. Ojca Pio.   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Odpustu …

Święto św. Stanisława Kostki

o patronie dnia, św. Stanisławie Kostce: tu   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Mdr 4,7-15 Miarą starości jest życie nieskalane Czytanie z Księgi Mądrości Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. …

Piątek XXIV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 6, 2c-12 Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz …

Wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 4, 12-16 Bądź wzorem dla wiernych Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najdroższy: Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do  czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który …

Uroczystość Matki Bożej Bolesnej

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9) Pan mnie namaścił Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty …

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Lb 21,4b-9 Wąż z brązu znakiem ocalenia Czytanie z Księgi Liczb W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże …

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 2, 1-8 Wspólne błagania za wszystkich ludzi Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach …