XXIV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 5-9a Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi  brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, …

12.09.2021 – 24 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       W najbliższą środę to jest 15 września będziemy świętować odpust Matki Bożej Bolesnej w naszej parafii. W tym dniu ks. bp Andrzej Siemieniewski udzieli również sakramentu bierzmowania. Uroczysta Msza święta zostanie odprawiona w tym dniu w kościele Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku o godz. …

Sobota XXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 1, 15-17 Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla …

Piątek XXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 1, 1-2. 12-14 Pozdrowienie i dziękczynienie Pawła za nawrócenie Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei – do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dzięki składam Temu, …

Czwartek XXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 3, 12-17 Miłość jest więzią doskonałości Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak …

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Czytanie z Księgi proroka Micheasza Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a  pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż  do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. …

Wtorek XXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 2, 6-15 Wyzbycie się grzechu przez chrzest Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i  umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś …

Poniedziałek XXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 1, 24 – 2, 3 Udział Pawła w misterium Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego …

XXIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 4-7a Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą Czytanie z Księgi proroka Izajasza Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło …

05.09.2021 – 23 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po wszystkich Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Jana Pawła II w ciszy do godziny 15.00.   W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę 8 września – święto Narodzenia Najświętszej …