Sobota XXII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 1, 21-23 Bóg pojednał nas z sobą przez śmierć Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako …

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego

o dzisiejszym patronie św. Grzegorzu Wielkim: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 1, 15-20 Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty …

Czwartek XXII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Kol 1, 9-14 Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny …

Środa XXII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kol 1, 1-8 Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i  Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was …