Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

PIERWSZE CZYTANIE Hi 19,1.23-27a Nadzieja Hioba Czytanie z Księgi Hioba Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me  szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja  Go zobaczę”. Oto słowo …