Wspomnienie św. Jozafata, Biskupa i Męczennika

Św. Jozafat Kuncewicz: brewiarz.pl   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Flm 7-20 Paweł wstawia się za Onezymem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie. Przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię …

Wspomnienie św. Marcina z Tours

św. Marcin z Tours: brewiarz.pl   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Tt 3, 1-7 Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa w łagodności Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać …

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża

dzisiejszy patron: św. Leon Wielki, papież   dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Tt 2, 1-8. 11-14 Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny …

Święto rocznicy poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie

  PIERWSZE CZYTANIE Ez 47,1-2.8-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w  kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od  …

08.11.2020 – 32 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, we wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego, w środę św. Marcina z Tours, w czwartek św. Jozafata, w piątek 13 listopada świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.   11 listopada …

Sobota XXXI tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 4, 10-19 Paweł dziękuje za ofiarność Filipian Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Bardzo się rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o  mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich …

Piątek XXXI tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 3, 17 – 4, 1 Chrystus przemieni nasze ciała Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i  wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz …

Czwartek XXXI tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 3, 3-8a Chrystus najwyższą wartością Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w  Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, …

Wspomnienie św. Karola Boromeusza

o świętym Karolu Boromeuszu: brewiarz.pl   dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 2, 12-18 Zabiegajcie o własne zbawienie Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą …

Wtorek XXXI tygodnia

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Flp 2, 5-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze  sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, …