22.11.2020 – niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. Za tydzień 29 listopada pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.   Do końca listopada odmawiamy różaniec za zmarłych, który poza niedzielą rozpoczyna się na pół godziny przed Mszą …

Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny: brewiarz.pl   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 11, 4-12 Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Mnie, Janowi, powiedziano: «Oto dwaj moi Świadkowie; oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi …

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 10, 8-11 Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na  morzu i na ziemi!» Poszedłem więc do anioła, mówiąc …

Czwartek XXXIII tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 5, 1-10 Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na  tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» …

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Błogosławiona Karolina Kózkówna: brewiarz.pl   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 4, 1-11 Wizja otwartego nieba Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». Doznałem natychmiast zachwycenia: A …

Wspomnienie św. Elżbiety

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ap 3, 1-6. 14-22 Listy do Kościołów w Sardes i w Laodycei Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: «Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że  żyjesz, a jesteś umarły. Stań …

Poniedziałek XXXIII tygodnia

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE List do Kościoła w Efezie Ap 1, 1-4; 2, 1-5a Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i co On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków …

15.11.2020 – 33 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w środę bł. Karoliny Kózkówny, w piątek św. Rafała Kalinowskiego, w sobotę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.   W listopadzie odmawiamy różaniec za zmarłych, który …

Sobota XXXII tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE 3 J 5-8 Pomagać głosicielom prawdy Czytanie z Trzeciego Listu Świętego Jana Apostoła Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to  zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia …

Wspomnienie pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

Pierwsi polscy męczennicy: brewiarz.pl Opis sceny męczeństwa w dzisiejszej godzinie czytań: brewiarz.pl   komentarz do czytań:    PIERWSZE CZYTANIE 2 J 4-9 Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna Czytanie z Drugiego Listu Świętego Jana Apostoła Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z  przykazaniem, jakie …