21.06.2020 – 12 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       1.W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w środę uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. 2. Do końca czerwca codziennie o godz. 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 20.20 przed Najświętszym Sakramentem …

13 niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Wj 19, 2-6a Obietnice Boże dla ludu wybranego Czytanie z Księgi Wyjścia Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was …

14.06.2020 – 11 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Codziennie o godz. 20.20 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku przed Najświętszym Sakramentem śpiewamy litanię do Serca Pana Jezusa i odmawiamy różaniec o całkowite ustanie epidemii. Jedynie w piątek litania będzie śpiewana bezpośrednio po mszach świętych, a różaniec rozpocznie się o 20.30. …

Wspomnienie św. Antoniego

Patron dnia – św. Antoni   komentarz do czytań: PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 19-21 Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy …

Wspomnienie „Poznańskiej Piątki”, błogosławionych oratorianów męczenników

Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce wspominamy 108 polskich męczenników II wojny światowej. Wśród nich jest pięciu wychowanków salezjańskiego Oratorium w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej „Poznańska Piątka”. Przez ich wstawiennictwo modlimy się szczególnie o łaskę nawrócenia młodych ludzi oddalonych od Boga. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepięknymi postaciami.   …

Środa 10 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 18, 20-39 Próba na górze Karmel Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: «Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie …

Wtorek 10 tygodnia zwykłego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 17, 7-16 Wdowa z Sarepty Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Potok, przy którym ukrywał się Eliasz, wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: «Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię …

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 17, 1-6 Eliasz zapowiada suszę Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem». Potem Pan skierował do niego to słowo: «Odejdź stąd i udaj się …

Sobota 9 tygodnia okresu zwykłego

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 4, 1-8 Wykonaj dzieło ewangelisty Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i  umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu …