Wspomnienie św. Bonifacego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 3, 10-17 Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze …

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiekuistego Kapłana

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 22, 9-18 Ofiara Abrahama Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy …

Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 1, 1-3. 6-12 Rozpal na nowo charyzmat Boży Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i  Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję …

Wspomnienie Matki Bożej Łaskawej

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Łaska mocniejsza niż grzech Rz 5, 12. 17-19   Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez …

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3,9-15.20 Matka żyjących Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, …