Sobota XI tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 2 Krn 24, 17-25 Ukamienowanie kapłana Zachariasza Czytanie z Drugiej Księgi Kronik Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan …

Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego

o św. bracie Albercie Chmielowskim: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a Namaszczenie Joasza na króla Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że  jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna …

Środa XI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 2, 1. 6-14 Eliasz uniesiony do nieba Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostań, proszę, tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie …

Wspomnienie bł. Michała Kozala biskupa i męczennika

o bł. Michale Kozalu: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 21, 17-29 Doprowadziłeś do grzechu Izraela Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z  Tiszbe: «Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on  właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu: …

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy

o św. Antonim: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 21, 1b-16 Nabot został ukamienowany i zmarł Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Nabot Jizreelita miał winnicę w Jizreel obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: «Oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż …

Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 11,21b-26;13,1-3 Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego Czytanie z Dziejów Apostolskich W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się …

Piątek X tygodnia zwykłego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 9a. 11-16 Bóg objawia się Eliaszowi Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do  pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na  górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały …

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 6, 1-4. 8 Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów Czytanie z Księgi proroka Izajasza W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał …

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 18, 20-39 Próba na górze Karmel Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: «Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» Na  …