Środa III tygodnia Adwentu

dzisiejsza homilia:      PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25 Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i  stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech …

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

o dzisiejszym patronie św. Janie od Krzyża: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE So 3, 1-2. 9-13 Bóg obiecuje zbawienie pokornym Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, …

Wspomnienie św. Łucji

o św. Łucji: tu   komentarz:      PIERWSZE CZYTANIE Lb 24, 2-7. 15-17a Wschodzi Gwiazda z Jakuba Czytanie z Księgi Liczb Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, …

III niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE So 3, 14-17 Bóg jest wśród swojego ludu Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą …

12.12.2021 – 3 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii przypadają wspomnienia: w poniedziałek 13 grudnia – św. Łucji, we wtorek 14 grudnia – św. Jana od Krzyża   13 grudnia przypada 40. rocznica stanu wojennego. Tego dnia w Kościele w Polsce obchodzimy dzień modlitw za ofiary tego czasu. Znakiem …

Sobota II tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Syr 48, 1-4. 9-11 Eliasz przyjdzie powtórnie Czytanie z Mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i  …

Piątek II tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19 O, gdybyś zważał na me przykazania! Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja …

Czwartek 2 tygodnia Adwentu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja  cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto …

Uroczystoć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3,9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy …

Wtorek II tygodnia Adwentu

o dzisiejszym patronie św. Ambrożym: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-11 Pan pocieszy swój lud Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo  odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób …