Sobota II tygodnia Bożego Narodzenia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 4, 11-18 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my  winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas …

Piątek II tygodnia Bożego Narodzenia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 4, 7-10 Bóg jest miłością Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, …

Czwartek II tygodnia Bożego Narodzenia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 3, 22 – 4, 6 Badajcie duchy, czy są z Boga Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w  imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, …

Wtorek II tygodnia Bożego Narodzenia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 3, 11-21 Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Najmilsi: Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak, jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata, a czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata …

Poniedziałek II tygodnia Bożego Narodzenia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 3, 7-10 Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży …