24 grudnia przed Bożym Narodzeniem

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja  mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz …

23 grudnia przed Bożym Narodzeniem

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 1-4. 23-24 Eliasz poprzedzi przyjście Pana Czytanie z Księgi proroka Malachiasza Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł Przymierza, którego pragniecie. oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. ale kto przetrwa dzień …

22 grudnia przed Bożym Narodzeniem

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 24-28 Anna dziękuje za narodzenie Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała …

21 grudnia przed Bożym Narodzeniem

PIERWSZE CZYTANIE PnP 2, 8-14 Nadchodzi umiłowany Czytanie z Pieśni nad Pieśniami Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: «Powstań, przyjaciółko ma, piękna …

20.12.2021 przed Bożym Narodzeniem

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu …

IV niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Mi 5, 1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Czytanie z Księgi proroka Micheasza Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z  ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a  pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca …

19.12.2021 – 4 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu możliwość spowiedzi codziennie przed mszą świętą. Ostatnia przed świętami możliwość skorzystania z sakramentu pojednania w kościele w Chróstniku w środę od godz. 19.00.   W piątek 24 grudnia w dzień wigilii Bożego Narodzenia ostatnia Msza święta adwentowa będzie odprawiona o godz. 7.30 w …

18 grudnia przed Bożym Narodzeniem

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 23, 5-8 Mesjasz będzie potomkiem Dawida Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza «Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie …

Piątek III tygodnia Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 1a. 2. 8-10 Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy Czytanie z Księgi Rodzaju Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody …

Czwartek III tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 54, 1-10 Pan Bóg dotrzyma Przymierza Czytanie z Księgi proroka Izajasza Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś, wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu! Bo  liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj się, …