Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza

o patronie dnia św. Jozafacie Kuncewiczu: tu     komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Mdr 13, 1-9 Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę Czytanie z Księgi Mądrości Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz …

Wspomnienie św. Marcina

o dzisiejszym patronie, św. Marcinie: tu   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Mdr 7, 22 – 8, 1 Pochwała Mądrości Czytanie z Księgi Mądrości Jest w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający …

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6, 1-11 Mądrość konieczna dla władców Czytanie z Księgi Mądrości Słuchajcie, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. …

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie

o bazylice na Lateranie: tu   komentarz do czytań:    PIERWSZE CZYTANIE Ez 47,1-2.8-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w  kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku …

Poniedziałek XXXII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Mdr 1, 1-7 Grzech zamyka drogę do mądrości Czytanie z Księgi Mądrości Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają …

XXXII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 17, 10-16 Uboga wdowa karmi Eliasza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do  bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale …

07.11.2021 – 32 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominać: we wtorek 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w środę 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, w czwartek 11 listopada – wspomnienie św. Marcina, w piątek 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata, w sobotę …

Sobota XXXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 16, 3-9. 16. 22-27 Pozdrowienie w Chrystusie Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie …

Piątek XXXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rz 15, 14-21 Zasady apostolatu Pawła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do  udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się …

Wspomnienie św. Karola Boromeusza

o dzisiejszym patronie, św. Karolu Boromeuszu: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rz 14, 7-12 I w życiu, i w śmierci należymy do Pana Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy …