21.11.2021 – niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek – wspomnienie św. Cecyli, patronki muzyki kościelnej, w środę – wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. Za tydzień 28 listopada, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.   Do końca listopada odmawiamy różaniec za …

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

o św. Rafale Kalinowskim: tu     komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 6, 1-13 Śmierć króla Antiocha Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji, w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w …

Piątek XXXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie zostali starci na proch. Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to  jest miesiąca Kislew, sto …

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

o błogosławionej Karolinie: tu   PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 2, 15-29 Matatiasz wzywa do walki w obronie przymierza z Bogiem Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. A Matatiasz i jego synowie zebrali się razem. Wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się …

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7, 1. 20-31 Wiara w zmartwychwstanie mocą męczenników Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się …

Wtorek XXXIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Męstwo Eleazara 2 Mch 6, 18-31 Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej …

XXXIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Dn 12, 1-3 Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Czytanie z Księgi proroka Daniela W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu …

14.11.2021 – 33 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominać: w środę 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w czwartek 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, w sobotę 20 listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.   Do końca listopada w …

Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych polskich męczenników

o dzisiejszych patronach: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Mdr 18, 14-16; 19, 6-9 Medytacja o nocy paschalnej Czytanie z Księgi Mądrości Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny …